• IMKO
  • »
  • Opleidingen

Opleidingen

Onze drogisterij-opleidingen leiden op tot een branche-erkend diploma. Examens worden afgenomen door de erkende examinerende instantie Pharmacon.

De opleidingen die IMKO Vakopleidingen voor de drogisterij biedt:

  • Verkoop in de Drogisterij
  • Assistent Drogist
  • Drogist

Daarnaast is het mogelijk enkele losse modulen te volgen, zoals bijvoorbeeld de module Toezicht.

De vernieuwde drogisterij opleidingen

De drogisterij opleidingen zijn in een nieuw jasje gestoken. Medio 2013 heeft het ministerie van VWS het beleidskader voor Examinerende instanties drogisterij vastgesteld. Op basis hiervan zijn de opleidingen en de examinering geactualiseerd. De actualisatie van de examens volgen uit die van de opleidingen. IMKO Vakopleidingen biedt uitsluitend opleidingen nieuwe stijl aan. Voor de variant met certificering via Pharmacon (exameninstelling) ziet dat er als volgt uit:

 

Schema Drogisterij Opleidingen

In de op het wettelijk beleidskader gebaseerde vernieuwde opleidingen leert een Assistent Drogist de klant op een zelfde niveau te adviseren als een Drogist. Onderwerpen die niet tot de zelfzorggeneesmiddelen behoren zoals voeding, bestrijdings-, en verbandmiddelen, maken geen onderdeel meer uit van de opleidingen. Productkennis en communicatie staan centraal in de opleidingen.

Geheel nieuw is de module Toezicht voor de opleiding Vakdiploma Drogist, daarbij gaat het om wetgeving en toezicht in de winkel en de wijze waarop dit wordt toegepast.